பொதுவாகவே பெண்களுக்கு என்னதான் உயர்தரமான புடவை வாங்கிக் கட்டிக் கொண்டாலும் நம் கண் எதிரே வரும் மற்றொரு பெண் புதிய டிசைனில் புடவை கட்டியதை பார்க்கும் போது ஏதோ கருகும் வாசனை வரத்தானே செய்யும். […]

விழாக்கள்